گیلاگراف

محصولات و دست سازه ها
شنبه 25 آذر 1396

تجربه ای با رزین

پاییز است و فصل خداحافظی با گل ها، اما چندتایی از گل های باغچه ی همسایه را نگه داشتم ... 

شنبه 25 آذر 1396

تاج گل نمدی

شنبه 25 آذر 1396

فیلم پشت صحنه


فیلمی از پشت صحنه ی تصویرسازی با کاغذ را مشاهده می فرمایید