گیلاگراف

محصولات و دست سازه ها
یکشنبه 20 اسفند 1396

معرفی کتاب از گیلاگراف

از این پست به بعد تصمیم دارم گاه گاهی پست ها یا مطالبی در مورد هنر، تاریخ هنر و فلسفه هنر قرار بدهم. جلد روی کتاب را نگاه کنید، این یکی از  آثار هنری مطرح هست، شما را به یاد چه چیزی می اندازد؟ 
Do you know the name of the artwork used as book cover?
#گیلاگراف #دست_سازه #هنر #فلسفه_هنر #تاریخ_هنر #کتاب معرفی_کتاب #سبک_هنری #فروشگاه #guilagraph #مطالعه #کتابخوانی #پژوهش_هنر #نقد هنر